طاهره لطفی زاده

شماره پروانه اشتغال١٢٦٨٤٣٢

درمانگر فردی و زوجی

 • وسواس
 • اضطرابی
 • ترس و فوبيا
 • زوج درمانگرEFT
 • مشاوره ازدواج
 • مشاوره فردي

سوابق علمی دکتر طاهره لطفي زاده:

 • پذيرفته شده استعدادهاي درخشان
 • مدرس دانشگاه آزاد تهران مركز
 • كانديداي دکتری تخصصی مشاوره از دانشگاه تهران مركز
 • عضو نظام روانشناسی و مشاوره ایران
 • عضو ICEEFT
 • عضو جامعه EFT جنوب ايران سيرفت

مشاور و درمانگر در مرکز مشاوره:

کلینیک زندگی بنفش

رزرو زمان مشاوره

در حال بارگذاری ...
پیمایش به بالا