زهره سیستانی

شماره نظام روانشناسی و مشاوره 24209

زوج درمانگر

۱-مشاوره پیش از ازدواج
۲-زوج درمانگر؛غنی سازی رابطه زوجی،افزایش صمیمیت
۳-مشاوره طلاق
۴-مشاوره بعد از طلاق
۵-شکست عاطفی
۶-توانمند سازی فردی
۷-افزایش اعتماد به نفس

  • دانش آموخته رویکردهای:
  • CBT_ACT__SCHEMATHERAPY _CBCT_EFT_EFIT

-درمان شناختی رفتاری
-درمان مبتی برپذیرش وتعهد
درمان طرحواره
-درمان شناختی،رفتاری،عاطفی پیشرفته
(رویکردبافت مدار)
-درمان هیجان مداربا رویکرد سوزان جانسون
-درمان فردی با رویکرد هیجان مدار

سوابق علمی
-ارسال مقاله به ژورنال بین المللی JCHPH
_ارسال مقاله به همایش بین المللی افق های نوین درعلوم تربیتی وروانشناسی وآسیب شناسی


-مولف دوکتاب درزمینه سلامت روانشناختی با عناوین:
نقش سرسختی روانشناختی و سبک زندگی در بیماران عروق کرونر
_نقش هوش معنوی و سبک زندگی دربیماران عروق کرونر

مشاورودرمانگر در:
مرکز رها
مرکز رستا
مرکز زندگی بنفش


سابقه 
مربی کشوری کارگاههای مهر برای زوجین طلاق
هلپر آموزش درتیم کلینیکال دوره اکسترنشیپ زوج درمانی جورج فالرازآمریکا
-هلپر آموزش درتیم کلینیکال دوره مهارت های پیشرفته زوج درمانی سیندی گودنس زین
-هلپرآموزش درتیم کلینیکال دوره مهارت های پیشرفته زوج درمانی جولیا ازایتالیا

-عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران
-عضو ICEEFT

رزرو زمان مشاوره

در حال بارگذاری ...
پیمایش به بالا

جهت استفاده از تخفیفات ویژه در زمان ثبت نام، شماره خود را وارد کنید