مریم السادات فخر

شماره نظام روانشناسی و مشاوره ۱۴۵۸۶۰۴

دکترای مشاوره خانواده

 • زوج درمانگر با رویکرد متمرکز بر هیجان
 • درمان فردی با رویکرد متمرکز بر هیجان
 • درمانگر توسعه فردی
 • گروه درمان گر روابط و سواد رابطه
 • گروه درمانگر غنی سازی رابطه
 • گروه درمانگر آگاهی های پیش از ازدواج

سوابق علمی و اجرایی دکتر نازی فخرا:

 • دبیر سه دوره استارتاپ در دانشگا های مشهد
 • دستیار پژوهشی دکتر محمد جواد اصغری ابراهیم آباد معاون علمی دانشگاه فردوسی
 • نویسنده ۴ مقاله تحت
 • عنوان بی وفایی در روابط زناشویی
 • مترجم کتاب زوجها در فرایند درمان انتشارات دانشگاه
 • دکتری تخصصی مشاوره خانواده از دانشگاه فردوسی مشهد
 • کارشناسی ارشد مشاوره خانواده از دانشگاه فردوسی مشهد
 • کارشناسی مشاوره از دانشگاه شهید بهشتی تهران

مشاور و درمانگر در مرکز مشاوره:

ارگانیک مایندد، صبح امید، مهرشفا، کلینیک روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد، درمانگر تخصصی دانشگاه خیام و …

 • عضو نظام روانشناسی و مشاوره ایران
 • عضو ICEEFT
 • عضو جامعه EFT ایران

رزرو زمان مشاوره

در حال بارگذاری ...
پیمایش به بالا

جهت استفاده از تخفیفات ویژه در زمان ثبت نام، شماره خود را وارد کنید