دکتر روح الله حدادی

شماره نظام روانشناسی و مشاوره 6771

درمانگر فردی

 • حوزه تخصصی فعالیت: پیشگیری و درمان اعتیاد و رفتارهای پرخطر

سوابق علمی

 • کارشناسی: روان شناسی عمومی دانشگاه کرج
 • کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه تهران
 • دکتری روانشناسی بالینی دانشگاه رودهن

دوره های آموزشی (به عنوان مدرس)

 • دوره سوپرویژن بالینی ویژه روانشناسان بالینی مرکز درمان صبح آزادی
 • مصاحبه و رواندرمانی جامع ماتریکس دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • مصاحبه و رواندرمانی جامع ماتریکس دانشکده روانشناسی دانشگاه تهران
 • مقدمه ای بر اعتیاد (آنچه یک متخصص بهداشت روان باید بداند) دانشکده روانشناسی دانشگاه تهران
 • مصاحبه بالینی با سوءمصرف کنندگام مواد مخدر و محرک دانشکده روانشناسی دانشگاه تهران
 • درمان نگهدارنده MMT دانشکده روانشناسی دانشگاه تهران
 • نشانه شناسی اختالل های روانی بر اساس 5 DSM مرکز مشاوره دانشگاه تهران
 • آسیب شناسی اختالالت خلقش و اضطرابی مرکز مشاوره دانشگاه تهران
 • درمان نگهدارنده MMT مرکز آموزش های آزاد مدت
 • MMTدرمان نگهدارنده مرکز آموزش هفتاد
 • آسیب شناسی روانی براساس راهنمای5 DSM مرکز درمان صبح آزادی
 • آسیب شناسی خانواده و درمان سیستمی مرکز درمان صبح آزادی
 • زوج درمانی مبتنی بر مدل SRCT مرکز درمان صبح آزادی

سوابق شغلی (تجربیات بالینی)

 • مدیر و موسس مرکز درمانی صبح آزادی
 • مدرس رسمی کشوری در حوزه آسیب های اجتماعی و روانی
 • مدرس دانشگاه دانشکده روانشناسی دانشگاه تهران جنوب
 • مدرس دانشگاه دانشکده روانشناسی دانشگاه پیام نور ورامین
 • مدرس دوره های درمانی دانشکدۀ روانشناسی دانشگاه تهران
 • مدرس کارگاههای درمانی مرکز مشاوره دانشگاه تهران
 • سوپروایزر روانشناسان بالینی بیمارستان روانپزشکی رازی
 • کارشناس تشخیص و درمان اختالالت اعتیادی مرکز درمان آتیه
 • کارشناس درمان شهرک شهید فکوری صنایع دفاع
 • درمانگر مرکز درمان سوء مصرف مواد لقمان حکیم
 • کارشناس برنامه اعتیاد وخانواده رادیو ایران
 • کارشناس مسائل روانشناختی برنامه تلویزیونی عصر خانواده
 • کارشناس آسیب های اجتماعی برنامه تلویزیونی همیشه خونه
 • داور مقاالت اعتیاد فصل نامه پژوهش های کاربردی روانشناختی دانشگاه تهران

رزرو زمان مشاوره

در حال بارگذاری ...
پیمایش به بالا

جهت استفاده از تخفیفات ویژه در زمان ثبت نام، شماره خود را وارد کنید