دکتر فریبا خوشبخت

شماره نظام روانشناسی و مشاوره شماره: ٦١٣٥

روانشناس تربيتی

 • درمان مشكلات همسران و درمان فردي براساس رويكرد هيجان مدار
 • مشاوره والدين در خصوص شيوه هاي فرزندپروري
 • درمان مشكلات اضطرابي و رفتاري كودكان زير ١٢ سال

سوابق علمی دکتر فریبا خوشبخت

 • دكتري روانشناسي تربيتي دانشگاه شيراز (١٣٨٠ – ١٣٨٧)
 • كارشناسي ارشد روانشناسي تربيتي (١٣٧٧ – ١٣٨٠)
 • كارشناسي علوم تربيتي گرايش كودكان پيش دبستان و دبستان(١٣٧٣ – ١٣٧٧)

مشاور و درمانگر در مرکز مشاوره:

 •  عضو هيات علمي دانشگاه شيراز از سال ١٣٨٧ تا كنون
 • معاون پژوهشي دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي دانشگاه شيراز(١٣٩٢ تا ١٣٩٣)
 • رييس بخش مباني تعليم و تربيت دانشگاه شيراز ( ١٣٩٩ تا ١٤٠٢)
 • مسوول راه اندازي مركز مشاوره دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي دانشگاه شيراز( مركز پژواك)
 • عضو شوراي اجرايي مركز مشاوره پژواك دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي دانشگاه شيراز
 • روانشناس مركز مشاوره دانشگاه شيراز( شعبه يك)
 • روانشناس مركز مشاوره دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي دانشگاه شيراز( مركز پژواك)
 • ارايه خدمات مشاوره روانشناسي به دانشجويان، كاركنان و اعضا هيات علمي دانشگاه شيراز و خانواده هاي آنها
 • عضو ICEEFT
 • عضو جامعه EFT ايران
 • عضو هيات تحريريه مجله مطالعات ادبيات كودك
 • عضو هيات تحريريه مجله پيش دبستان و دبستان
 • عضو هيات تحريريه مجله مطالعات اوان كودكي

رزرو زمان مشاوره

در حال بارگذاری ...
پیمایش به بالا

جهت استفاده از تخفیفات ویژه در زمان ثبت نام، شماره خود را وارد کنید