تکنیک‌های کاهش اضطراب برای مهاجران ایرانی

تکنیک‌های کاهش اضطراب برای مهاجران ایرانی: با مثال مراجعی با نام بهاره تنفس عمیق و موثر تنفس عمیق یکی از تکنیک‌های کاهش اضطراب برای مهاجران ایرانی است این تکنیک یک راه کار ساده ولی قدرتمند برای کاهش اضطراب است که می‌تواند بهاره را در مواجهه با استرس‌های زندگی راهنمایی کند. بهاره می‌تواند با رویکردی آرامش‌بخش، […]

تکنیک‌های کاهش اضطراب برای مهاجران ایرانی بیشتر بخوانید »